Reisinfo

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

  • pic 1
  • pic 1
  • pic 1
  • pic 1
  • pic 1
  • pic 1
  • pic 1

Calamiteitenfonds

Calamiteitenfonds

The Travel Club Reisbureau BV (KvK nr. 59901152) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: 

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

The Travel Club gebruikt cookies op haar website. Meer weten? - Sluit deze melding